O Placówce

Liczba dzieci: 17

Opis:
Placówka jest całodobową jednostką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego koedykacyjną przeznaczoną dla 14 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W placówce mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku zycia do pełnoletności. W placówce umieszczane są dzieci poniżej 10 roku zycia w przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy prezmawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Jedną z wielu zalet naszej placówki jest prężnie działająca kadra wykwalifikowanych pracowników nastawionych na ciągłe doskonalenie warunków, w jaich będą przebywać dzieci. Prowadzone wsparcie kierowane do dzieci przez pracowników zespołu opiekuńczo-wychowawczego nastawione jest na prowadzenie działań na rzecz świadczeń spersonalizowanych i zintegorwanych, w tym zapewnienie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Podstawowym celem opisanych działań jest podwyższenie jakości życia naszych wychowanków.