Wykaz pracowników

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej Placówka jest całodobową jednostką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego koedukacyjną przeznaczoną dla 14 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Placówka zapewnienia dzieciom w szczególności opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach

ul. Północna 36

87-222 Książki

E – mail: sekretariat@pow.wabrzezno.pl , dyrektor@pow.wabrzezno.pl

tel. 503 131 081

————

Dyrektor:

Katarzyna Paluszkiewicz

Nr telefonu tel. 503-131-234

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00

————

Psycholog:

Elżbieta Walaszek

————

Pedagog:

Malwina Mańska

————

Pozostali pracownicy:

Bass Ewa – opiekun

Bytner Edyta – intendent

Wójcik Przemysław – kierowca

Makowska Magdalena – starszy wychowawca – koordynator

Falkowska Agata – wychowawca

Kaczmarczyk Mateusz – wychowawca

Wojtaszczyk Ewa – młodszy wychowawca

Karczewska Justyna – opiekun

Michna Dominik – opiekun

Grabowska Agnieszka – młodszy wychowawca

Szumacher – Winkiel Katarzyna – pracownik socjalny/wychowawca

————

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paula Klugiewicz adres e-mail: p.klugieiwcz@jumi2012.pl