Oficjalne otwarcie

27.02.2020r odbyło się oficjalne otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach. Placówka została utworzona na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, inwestycja polegała na adaptacji budynku na potrzeby zwiększenia dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim. Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu był Powiat Wąbrzeski, natomiast podmiotem realizującym projekt -było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.W uroczystości oficjalnego otwarcia i poświęcenia placówki brali przedstawiciele władz samorządowych min. Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Karol Sarnecki, Burmistrz Wąbrzeźna Pan Tomasz Zygnarowski, Wójt Gminy Książki Krzysztof Zieliński, Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik, Zastępca Wójta Gminy Płużnica Elżbieta Wiśniewska. Ponadto w uroczystości brał udział przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Zastępca Dyrektora ROPS Michał Neumann, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Książkach Zbigniew Żynda oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz przedstawiciele służb porządkowych.

W oficjalnym przemówieniu Dyrektor Placówki Wiesława Rudnicka zapewniała, że zatrudniona kadra wykwalifikowanych pracowników dążyć będzie do tego, by placówka jak najmniej przypominała instytucję, że nie może ona zastąpić środowiska rodzinnego ale może i powinna stać się miejscem, w którym atmosfera i zasady życia będą wzorowane na atmosferze i relacjach rodzinnych: by pachniało w niej nie tylko nowością, ale i miłością, przytoczyła słowa znanego teoretyka praktyka wychowania, prekursora działań na rzecz praw dziecka Janusza Korczaka, o komunikacji i modelowaniu……..

… „mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.