Przyjęcie wychowanków

Dnia 02.03.2020r pierwsi wychowankowie zostali przyjęci do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, życie w placówce nabiera innego wymiaru. W swoich założeniach statutowych placówka będzie realizowała zadania dotyczące opieki i wychowania podopiecznych placówki na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, by byli wolni od nałogów i potrafili stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.W placówce dzieci będą miały możliwość uczyć się odkrywać i rozwijać swoje talenty, mierzyć się z porażkami, przezwyciężać trudności, czerpać zadowolenie z własnej pracy. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach będzie miejscem, w którym wychowankowie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, uświadamiać będą sobie o prawnych skutkach podejmowanych decyzji oraz będą przygotowywać się do odpowiedzialnego, dorosłego życia.