Podziękowania dla szkoły podstawowej w Myśliwcu

W dniu dzisiejszym Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach spotkała się z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu Panią Marzeną Prusakowską oraz z Panią pedagog Dorotą Bujak. Celem spotkania było podziękowanie za otrzymane prezenty i upominki dla naszych wychowanków. Pod koniec ubiegłego roku uczniowie szkoły na czele z panią dyrektor oraz pedagogiem szkolnym zorganizowali akcję przygotowania i przekazania prezentów dla dzieci z naszej placówki. W akcję włączyła się cała społeczność szkoły wraz z rodzicami. Jeszcze raz składamy serdecznie podziękowania, dla wszystkich zaangażowanych osób, za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość oraz empatię wobec drugiego człowieka. Na ręce pani dyrektor szkoły został przekazany dyplom z podziękowaniami.