Wiosenne porządki

Chętni wychowankowie z naszej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach z własnej inicjatywy zaangażowali się w prace porządkowe wraz z nastaniem wiosny, tak by przed budynkiem Placówki uzyskać nowy wizerunek. Chłopcy z ochotą przekopali cały trawnik usuwając darń i wszelkie zalegające nieczystości po okresie zimowym. Wygrabili całość powierzchni przed budynkiem i posiali nową trawę . Prace mają na celu przygotowanie trawnika na zamontowanie SERCA przeznaczonego na zbieranie plastikowych kapsli, które niebawem zostanie umieszczone przed naszym budynkiem . Nadzór nad młodzieżą i wskazówki przy wykonywaniu powyższych prac uzyskano od Panów wychowawców z Placówki. Panowie Dominik i Przemek dzielnie wspierali wychowanków: Kacpra, Mikołaja , Piotrka , Filipa , Miłosza oraz kolejnego Kacpra . Pani Dyrektor Katarzyna Paluszkiewicz była zadowolona i pełna podziwu dla naszych pracowitych mężczyzn

BRAWO CHŁOPCY