Aktualności

Wiosenne porządki

Chętni wychowankowie z naszej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach z własnej inicjatywy zaangażowali się w prace porządkowe wraz z nastaniem wiosny, tak by przed budynkiem Placówki uzyskać nowy wizerunek. Chłopcy z ochotą przekopali cały trawnik usuwając darń i wszelkie zalegające nieczystości po okresie zimowym. Wygrabili całość powierzchni przed budynkiem i posiali nową trawę . Prace mają na celu przygotowanie trawnika na zamontowanie SERCA przeznaczonego na zbieranie plastikowych kapsli, które niebawem zostanie umieszczone przed naszym budynkiem . Nadzór nad młodzieżą i wskazówki przy wykonywaniu powyższych prac uzyskano od Panów wychowawców z Placówki. Panowie Dominik i Przemek dzielnie wspierali wychowanków: Kacpra, Mikołaja , Piotrka , Filipa , Miłosza oraz kolejnego Kacpra . Pani Dyrektor Katarzyna Paluszkiewicz była zadowolona i pełna podziwu dla naszych pracowitych mężczyzn

BRAWO CHŁOPCY

Wielkanocne upominki

W dniu 30.03.2021 naszą Placówkę odwiedziła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Pani Justyna Przybyłowska. Dzieci otrzymały słodkie upominki z okazji Świąt Wielkanocnych od Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie i Powiatowego Centrum Rodziny w Wąbrzeźnie.Wychowankowie wielką przyjemnością pozowały do zdjęć z Panią Dyrektor . W trakcie krótkiego spotkania dzieci chwaliły się pokojami po remoncie .

Dziękujemy Pani Dyrektor za upominki i życzenia.

NASZ BOHATER

W dniu 25 marca 2021 w około 15- tej godziny Nasz pracownik Dominik Michna udzielił pierwszej pomocy ratującej życie mężczyźnie , który zasłabł w jednym z banków w Wąbrzeżnie . Pan Starosta Krzysztof Maćkiewicz wraz z Wicestarostą Panem Karolem Sarneckim oraz Dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Książkach Panią Katarzyną Paluszkiewicz wręczyli naszemu bohaterowi list gratulacyjny z wyrazami uznania za godną naśladowania postawę.

Jesteśmy dumni z postawy naszego współpracownika –

GRATULACJE DOMINIK

Fototapety

Po remoncie Placówki dzieci samodzielnie wybrały dekoracje do swoich pokoi. Chłopcy oczywiście postawili na motoryzację a dziewczynki na przyrodę.

Malowanie Placówki

W trakcie przerwy Świątecznej zimowej pracownicy Placówki Opiekuńczo Wychowawczej razem z Panią Dyrektor malowali pokoje wychowanków i pomieszczenia wspólne. Pracownicy dołożyli wszelkich starań aby dzieci po powrocie z przerwy Świątecznej poczuli się jak w domu rodzinnym.

Nowe rowery w Placówce

W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej zakupiono dla wszystkich dzieci nowe rowery . Dzieci same wybierały modele rowerów w sklepie w Brodnicy w salonie Biker Budzyk. Wyprawa sprawiła dzieciom wiele radości.

Przyjęcie wychowanków

Dnia 02.03.2020r pierwsi wychowankowie zostali przyjęci do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, życie w placówce nabiera innego wymiaru. W swoich założeniach statutowych placówka będzie realizowała zadania dotyczące opieki i wychowania podopiecznych placówki na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, by byli wolni od nałogów i potrafili stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.W placówce dzieci będą miały możliwość uczyć się odkrywać i rozwijać swoje talenty, mierzyć się z porażkami, przezwyciężać trudności, czerpać zadowolenie z własnej pracy. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach będzie miejscem, w którym wychowankowie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, uświadamiać będą sobie o prawnych skutkach podejmowanych decyzji oraz będą przygotowywać się do odpowiedzialnego, dorosłego życia.

Oficjalne otwarcie

27.02.2020r odbyło się oficjalne otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach. Placówka została utworzona na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, inwestycja polegała na adaptacji budynku na potrzeby zwiększenia dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim. Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu był Powiat Wąbrzeski, natomiast podmiotem realizującym projekt -było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.W uroczystości oficjalnego otwarcia i poświęcenia placówki brali przedstawiciele władz samorządowych min. Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Karol Sarnecki, Burmistrz Wąbrzeźna Pan Tomasz Zygnarowski, Wójt Gminy Książki Krzysztof Zieliński, Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik, Zastępca Wójta Gminy Płużnica Elżbieta Wiśniewska. Ponadto w uroczystości brał udział przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Zastępca Dyrektora ROPS Michał Neumann, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Książkach Zbigniew Żynda oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz przedstawiciele służb porządkowych.

W oficjalnym przemówieniu Dyrektor Placówki Wiesława Rudnicka zapewniała, że zatrudniona kadra wykwalifikowanych pracowników dążyć będzie do tego, by placówka jak najmniej przypominała instytucję, że nie może ona zastąpić środowiska rodzinnego ale może i powinna stać się miejscem, w którym atmosfera i zasady życia będą wzorowane na atmosferze i relacjach rodzinnych: by pachniało w niej nie tylko nowością, ale i miłością, przytoczyła słowa znanego teoretyka praktyka wychowania, prekursora działań na rzecz praw dziecka Janusza Korczaka, o komunikacji i modelowaniu……..

… „mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.