“Moja Ojczyzna – Mój Bohater”

            W grudniu nasi wychowankowie wzięli udział w konkursie plastycznym w ramach projektu Sztafeta Pokoleń. Edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Moja Ojczyzna – Mój Bohater”, a zadaniem dzieci i młodzieży było artystyczne wyrażenie swoich wyobrażeń na temat Polski, jej historii i symboli, naszej niepodległości, Żołnierzy Wyklętych i polskich żołnierzy na frontach świata. Motywem przewodnim mogły być też postaci wielkich rodaków, polska kultura i sztuka lub historyczne polskie przedsiębiorstwa. Technika wykonywanych prac była dowolna.

 Głównym celem tego przedsięwzięcia było popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci i młodzieży. Nasi wychowankowie chętnie przystąpili do zabawy wykazując przy tym niemałe zdolności artystyczne. W ramach nagrody nasi podopieczni otrzymali odzież (bluzy, koszulki, spodnie dresowe) związane z symbolami narodowymi naszego kraju.